PROCES ENGINEERING


In ieder proces, hoe geautomatiseerd ook, spelen mensen een rol. Deze factor wordt in het middelgrote en
kleine technische bedrijf vaak onderschat. Pittakos vindt dat je mensen moet laten doen waar ze goed in zijn.
Een goede vakman is niet altijd een leidinggevende. Vaak vormen misverstanden over mensen
hinderlijke ruis binnen de technische sector. De communicatie wordt verstoord. En juist die communicatie is
zo essentieel op weg naar een goed eindproduct.

Pittakos is in staat de bottlenecks in kleine en middelgrote bedrijven bloot te leggen en te analyseren. Zo kan
de weg naar synergie binnen een bedrijf of organisatie weer gevonden worden. Mensen en hun drijfveren zijn
soms een mysterie. Een ding staat vast, ze komen het best tot hun recht als ze dingen doen omdat ze het
graag willen, niet omdat ze moeten. Weet je in een bedrijf en bij haar werknemers de juist knoppen te
vinden, en bedien je die slagvaardig, dan wordt de motivatie van mensen geintegreerd in je
bedrijfsdoelstelling.
promovisique     PITTAKOS - Disclaimer | Algemene Voorwaarden