TECHNISCH TEKENEN


De hartslag van het menselijk lichaam draagt oneindigheid in zich, maar is ook kwetsbaar. Gevoelig voor
invloeden van buitenaf. Hoe en waarom, dat bepaalt de tijd. Pittakos wil met zijn vakmanschap en ambacht
met die tijd mee gaan, niet eindeloos vasthouden aan oude gebruiken, maar nieuwe ontwikkelingen
betrekken in zijn bedrijfsvoering.

Vakmanschap gaat niet verloren, vakmanschap verschuift. Het ambacht van het weven is niet meer, maar
nog steeds dragen we kleren. Zo is het ook in de technische sector. Waar het ambacht ophoudt, gaat het
ambacht ook weer verder. Productiemethodes mogen veranderen, het ambacht blijft bestaan. Pittakos is niet
bang voor vernieuwingen, maar wil juist profiteren van de mogelijkheden dei vernieuwing meebrengt.

Een kloppend hart is voor het menselijke lichaam essentieel. Valt de hartslag weg, dan is het in korte tijd
end of story. Voor Pittakos is de technische tekening de heartbeat van een proces. Zonder goede tekening is
een proces op voorhand zo goed als mislukt. Daarom levert Pittakos uit principe en vakmanschap kwalitatief
uitstekende tekeningen. Risico's worden in kaart gebracht, aandachtspunten worden benoemd.
promovisique     PITTAKOS - Disclaimer | Algemene Voorwaarden