VISIE EN MISSIE


Pittakos laat zich graag inspireren door de Griekse legeraanvoerder en politicus, Pittakos van Mytilene. Na
grote successen op het slagveld werd deze wijsgeer absolute politieke macht toebedeeld. Vanuit die positie
richtte Pittakos een democratie in die draaide om rechtvaardigheid, handel en emancipatie van burgers. Na
tien jaar regeren vond Pittakos dat hij voor Mytilene de best denkbare staatsinrichting had ingesteld en nam
hij vrijwillig afstand van de macht. Die lijn wil de onderneming Pittakos in de 21e eeuw voortzetten. Want,
je moet delen om te kunnen vermenigvuldigen. Wie vakmanschap en kennis in dienst stelt van anderen,
merkt dat hij nooit aan wijsheid inboet, maar juist vruchten plukt van mededeelzaamheid. Dit is voor Pittakos
het richtsnoer. Naar eigen mensen, maar ook naar buiten toe.

In de geest van Pittakos de staatsman wil Pittakos staan voor eerlijk ondernemerschap. Het opbouwen van
een relatie met de klant is voor Pittakos daarom van groot belang. Niet om vanuit die relatie het onderste uit
de kan te halen, maar om het vakmanschap dat Pittakos in huis heeft te cultiveren, te verfijnen. Pittakos heeft
vertrouwen in mensen. Een van Pittakos wijsheden luidde: "Koester waarheid, goede trouw, ervaring,
schranderheid, vriendschap en vlijt." Dat zijn ingredienten voor een mooi en kwalitatief sterk product.
promovisique     PITTAKOS - Disclaimer | Algemene Voorwaarden